Siyasal İslam’ın devletle dansı

Musevilerin Peygamberi Musa halkını kölelikten kurtarmasına rağmen, “vaat edilen topraklara” erişemedi ve dolayısıyla umut ettiği devleti kuramadı. Hıristiyanların Peygamberi İsa, inançlarının bedelini çarmıha gerilerek öderken, …

Anadilde eğitim hakkı

DBP’li belediyelere atanan kayyumlar, kentlerdeki çok dilli (Kürtçe’nin yanı sıra Ermenice, Süryanice, Arapça) hizmet ve eğitim faaliyetini yasakladı. Birçok kentte çok dilli çalışan kreşleri, çok …

İki partili başkanlık sistemi

Biri iktidarda iken, diğeri ana muhalefette oluyor. Nöbet değiştirir gibi biri inip diğeri çıkıyor. İki farklı parti gibi davranıyorlar. Biri reformist ve demokrat, diğeri liberal …

AKP’nin 2019 illüzyonuna karşı olmak

2019 yılı içinde 4 seçim var. 31 Mart 2019’da yerel seçimler ile Muhtarlık seçimleri; 3 Kasım 2019’da ise Cumhurbaşkanlığı ile Milletvekili Genel Seçimleri yapılacak. 2023’e …

Milli güvenlik devletinde başkanlık oyunu

İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’ndan sonra kapitalist-emperyalist kampın liderliğini eline geçirerek dünyanın jandarmalığı görevini üstlenen ABD, “Başkan’a yürütme görevlerinde yardımcı olmak üzere” yeni bir kurum olan …

Vicdan ve adalet

CHP’nin Adalet Yürüyüşü ve Maltepe Mitingi’nin temel sloganı “Hak, hukuk, adalet”ti. Hak, “hukukun ve adaletin gerektirdiği kazanımı; hukuk, toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş kuralların …

AKP’nin ‘sürekli iktidar ve istikrar’ oyunu

Başbakan Yıldırım, “Anayasa değişikliğiyle 94 yıllık yönetim geleneğimizde köklü bir değişikliğe gidilmiştir. Yeni sistem üniter yapıyı daha da tahkim etmiş, sürekli iktidar, kalıcı istikrarı garanti …

Erdoğan’ın kırılma noktası

Geçen salı günü AKP meclis grubundaki konuşmasında Erdoğan, “Yanlışa tahammülümüz yok, 2019 bir kırılma noktası. Artık deniyor ya, parlamenter demokrasi, parlamenter demokraside seçim kazanmak bizim …

Fundamentalizme karşı olmak

Latince “temel, esas “ anlamına gelen “fundament” sözcüğünden türetilen fundamentalizm kavramı, 1910-1915 yılları arasında Amerikalı Protestan ilahiyatçıların, “Kitab-ı Mukaddes’in harfiyen okunmasını, anlaşılmasını, uygulanmasını ve Hristiyanlığın …

Cumhuriyet ve demokrasi

1921 Anayasası’nda, “hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait” olduğu ilan edilerek, “Halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanan TBMM’yi milletin yegâne ve hakiki mümessili” …